Underskriftindsamling

Da den nye rygelov trådte i kraft i 2007 var det med markante ændringer for rygerne. Der var stor opbakning i befolkningen til rygeloven som helhed hvilket vi har også er enige i.

Dele af rygeloven rammer dog kun rygerne uden at give bedre vilkår for ikke rygere og dele af den rammer de svage og ældre der på hospitaler ikke får mulighed for at ryge, så de skal gå langt selvom deres sygdom ikke tillader det.

Vi tror aldrig at det har været meningen med rygeloven at der ikke kan skabes et værtshus der tillader rygning eller at ældre der er ved at dø af kræft, ikke må få en sidste smøg. Der skal være plads til alle og der skal ikke opfordres til rygning, men ryger du uden at det går ud over andre må det være en privat sag.

Skriv under her hvis du vil være med til at kæmpe for lettelser af den gamle rygelov, så der kommer mere frihed igen.

Underskriftindsamling

  

Skriv under her hvis du vil være med til at kæmpe for lettelser af den gamle rygelov, så der kommer mere frihed igen.

**your signature**

9 underskrift

Share this with your friends: